Antandros Nekropolisi’nde Ele Geçen Strigilis Buluntuları

Taylan Doğan

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı

Antandros Nekropolisi’nde Ele Geçen Strigilis Buluntuları, Yüksek Lisans Tezi

Ağustos-2012

Antandros Nekropolisi’nde 2001-2009 yılları arasında yapılan kazı çalışmalarında açığa çıkartılan 318 mezarın 23 tanesinden 31 adet strigilis ele geçmiştir. Bunların haricinde, mezar dışından gelen altı adet strigilis ile birlikte toplam strigilis sayısı 37’ye ulaşır. Bu strigilislerin sekiz tanesi bronzdan yapılırken, 29 tanesi demirden yapılmıştır. Strigilisler üzerinde yapılan incelemeler ve aynı kontekst içinde yer alan diğer malzemeler yardımıyla, strigilislerin i.Ö. 5. Yüzyılın ilk yarısından I.O. 2. Yüzyılın sonralarına kadar düzenli bir kronolojik gelişim gösterdikleri saptanmıştır.

Ele geçen strigilislere bakıldığında hepsinin klasik tipteki strigilisler olduğu görülse de ayrıntılarda birbirinden farklı oldukları gözlemlenmektedir. Bu farklılıklardan hareketle üç farklı tipin olduğu görülmüştür. Bunlar: Kulp bitimindeki farklılıklara göre, kulp-kaşık birleşme yerlerindeki farklılıklara göre ve kulpun ön kısmından tepe noktasına geçişindeki farklı açılanmalara göre oluşturulan tipolojidir.

Strigilis buluntulu 23 mezarın tiplerine bakıldığında, bunların 20 tanesinin taş lahit ve 3 tanesinin ise kiremit mezar olduğu görülmektedir. Ayrıca, bu 23 mezardan 22 tanesi inhumasyon (taş lahit) gömüye sahipken yalnızca bir tanesinde kremasyon gomü saptanmıştır.

Strigilis buluntulu mezarlara bakıldığında, mezar sahiplerinin cinsiyet ve yaşlarında bir düzen arz etmediği görülmektedir. Yapılan antropolojik analizler, mezarlardan dört tanesinde hem erkek hem de kadın, 3 tanesinde erkek, 3 tanesinde kadın ve bir tanesinde cinsiyetleri belirlenemeyen biri 3,3, diğeri 4,3 yaşlarında olan iki çocuk olduğunu ortaya koymuştur.

tr_TRTR