Yolüstü Açması

Çanakkale-İzmir karayolunun kuzeyindeki kazı çalışmalarında ilk tabakayı Geç Roma yerleşmesi oluşturmaktadır.
Yolüstü Açması

Çanakkale-İzmir karayolunun kuzeyindeki kazı çalışmalarında ilk tabakayı Geç Roma yerleşmesi oluşturmaktadır. Genellikle Roma yapılarının tadilat geçirerek ve eklentiler yapılarak kullanıldığı bu kültür tabakasına ait yollarda, su sistemine ait pişmiş toprak künkler de günışığına çıkarılmıştır. Tarla sürümü nedeniyle büyük oranda tahrip olmuş bu tabakanın altından Hellenistik döneme ait duvarlar ele geçmiştir. Malzeme ele geçmesine karşın bu alandaki çalışmalarda MÖ 5. ve 4. yüzyıllara ait mimariye rastlanmamıştır. Ancak MÖ 6. yüzyılın ilk yarısına ait güçlü bir yangın tabakası, Kimmerler’in Antandros’dan sürülmesine yol açan savaşın izleri olduğu düşüncesini akla getirmiştir. Aynı alanda MÖ Geç 8. yüzyıla kadar geriye giden mimari yapılanmanın varlığı da tespit edilmiştir.

tr_TRTR