Antandros

Antandros kentinin varlığının Tunç Çağına kadar geriye gidebileceği, çeşitli antik yazarların anlatımlarına dayanarak söylenebilmektedir.

Antandros kentinin varlığının Tunç Çağına kadar geriye gidebileceği, çeşitli antik yazarların anlatımlarına dayanarak söylenebilmektedir. Özellikle burada yaşadığı söylenen Lelegler, Pelasglar gibi halkların varlıkları bu tarihlere kadar geriye gitmektedir.

Aeneas Antandros'da Gemilerini İnşa Ediyor
Aeneas Antandros'da Gemilerini İnşa Ediyor (Aeneid, III), 1530–35

İda Dağı’nın (Kaz Dağı) güney eteklerinde, Edremit Körfezi’nin kuzey kıyısında, Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk mahallesinin 2.5 kilometre doğusunda yer alan Antandros, MÖ 2. Binden günümüze uzanan tüm tarihsel süreçleri barındıran önemli bir arkeolojik yerleşmedir.

Kentin adı İlyada'da doğrudan geçmese de, Vergilius'un Aeneias Destanı'nda Troia'lı kahraman Aeneas, efsanevi yolculuğuna Antandros'tan başlamıştır, ki bu tarih de yine Tunç Çağı sonlarına denk gelmektedir. Son yıllarda yürütülen çalışmalarda yerleşim tabakaları bulunamasa da, ele geçen arkeolojik buluntular MÖ 1800 yıllarına kadar geri giden bir yerleşimin ilk belirtilerini açıkça göstermiştir.

Paris Ida Dağında, Hermes, Afrodit, Hera ve Athena'nın önünde oturuyor
Paris Ida Dağında, Hermes, Afrodit, Hera ve Athena'nın önünde oturuyor
tr_TRTR