Roma Evi

Sur duvarının yaklaşık 5 m güneyinde açığa çıkarılan Roma evinin 6 odası ve1 portikosu olduğu belirlenmiştir.

2013 kazı sezonunda sur duvarının güneyde devamını yakalamak amacıyla yapılan sondaj çalışmalarında, Sur duvarının yaklaşık 5 m güneyinde Roma dönemine ait bir ev açığa çıkarılmaya başlanmıştır. Yapılan çalışmalarda Roma evinin 6 odası, 1 portikosu belirlenmiştir. Yaklaşık 7.50 m uzunluğundaki portikonun kuzeyinde 3 oda, güneyinde 3 oda uzanmaktadır. Birinci oda ve portiko mozaik döşemeye sahiptir. 6 adet farklı panelden oluşan portiko mozaiğinde, ağırlıklı olarak geometrik şekiller işlenmiş, yan frizlerde giyoş motifleri, ortadaki panelde ise nar figürü kullanılmıştır.

Roma Evi Genel Görünüm
Roma Evi Mozaikli Salon
Roma Evi Mozaikli Salon

Yaklaşık 4 x 6.90 m boyutlarındaki 1 no'lu oda geniş bir girişe sahiptir. Mekanın mozaiklerinin büyük kısmı tahrip olmakla birlikte, ele geçen kısımlar dikkat çekicidir. 1 no'lu odaya girişte, dala sarılmış bir yılan ve hemen önünde bel kısmına kadar korunmuş bir hayvan figürü bizi karşılar. Merkezdeki geometrik bezemeler ise sarmaşık dalı bordürle çevrelenmiştir.

1 no'lu odanın yanında ise taban tuğlaları ile döşenmiş, olasılıkla mutfak, ya da depo amacıyla kullanılmış bir oda saptanmıştır. Bu odanın duvarlarında bir bölümü korunabilmiş kırmızı ve sarı sıvalara rastlanmıştır. Diğer 4 odada herhangi bir mozaik veya tuğla taban korunmamıştır.

Sur dolgusunun üzerine inşa edilmiş Roma evi, Yamaç Ev'in yaklaşık 140 m batısında yer alır. Teknik, işçilik ve arkeolojik bulgularıyla, Yamaç Ev ile hemen hemen aynı dönemde inşa edildiği düşünülmektedir. Bulgular çerçevesinde Roma Evi'nin erken evresi MS 4. yüzyılın başlarına denk gelmektedir..

Dereboyu 2 açmasının bitişiğindeki kompleks yapı ve duvarların, buna ek olarak yapının hemen doğusundaki Geç Roma hamam yapısının ve Roma tabakalarının, yapı ile aynı döneme ait olduğu düşünülmektedir. Bundan sonraki çalışmalar bu ilişkileri anlamlandırmak için yoğunlaştırılacaktır. 2013 kazı sezonu sonucunda evin bir kısmı ortaya çıkarılmış ve ortaya çıkan eserler koruma altına alınmıştır. Elde edilen bulgular, Yamaç Ev ve Roma Evi'nin de içerisinde bulunduğu bu alanın bir "zenginler mahallesi" olduğu yönündeki düşünceyi kuvvetlenmiştir.


Ertuğrul KIRAÇ

Arkeolog

tr_TRTR