Mitoloji

Antandros’un içinde bulunduğu Troas Bölgesi bugün olduğu gibi antik çağ insanlarını da etkilemiş, her zaman tanrıların mekanı olarak sunulmuştur.

Antandros’un içinde bulunduğu Troas Bölgesi antik dönemde birçok mitosa ev sahipliği yapmıştır. Bu mitosların çoğunun mekanı bu topraklar olmasına karşın Antik Yunan Mitosları olarak adlandırılan ve tüm dünyanın bir şekilde aşina olduğu hikayelerdir.

Zeus ve Hera
Zeus ve Hera

Paris’in doğumu ve yetişmesi, Paris’in kararı, Paris’in Helene’yi kaçırışı, Ankhises ve Aphrodite, Troia Savaşında İda, Aeneas’ın yolculuğu, Zeus’un Ganymedes’i kaçırışı, Apollon ve Poseidon’un cezası, Zeus ile Hera’nın İda Dağı’nda evliliği, Hermaphroditos’un İda Dağı’nda yetişmesi bu önemli efsaneler arasında sayılabilir.

Troas Bölgesinin en önemli oluşumu olan Kaz Dağları(İda), bugün olduğu gibi antik çağ insanlarını da etkilemiş, her zaman tanrıların mekanı olarak sunulmuştur. İda’nın eteklerinde yer alan Antandros da Troia ve İda’nın yanı sıra mitoslardan payını almıştır.

Paris'in Helen'i Kaçırışı
Paris'in Helen'i Kaçırışı
tr_TRTR