Antandros Nekropolisi Amphora Mezarları

Uğur Candar

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Klasik Arkeoloji Bilim Dalı

Antandros Nekropolisi Amphora Mezarları, Yüksek Lisans Tezi

2017

Antandros antik kenti Balıkesir il sınırları içerisinde kalan Edremit ilçesinin Altınoluk mahalle sınırlarında yer almaktadır. Antik kent Altınoluk mahalle merkezinden yaklaşık 2.5 km. batıda yer alan Kaletaşı Tepesi üzerinde kurulmuştur. Modern araştırmacılar kentin Kaletaşı Tepesi’nin batısında ve eteklerinde kurulduğunu düşünmektedir. Kaletaşı Tepesi’nin yaklaşık 300 m. batısında Kara Kazan Deresi yer almaktadır. Dere kent ile kentin nekropolünün doğal sınırıdır. Kentin nekropol alanı Kaletaşı Tepesi’nden yaklaşık 500 m. batıdadır. Kentin nekropolü 1980’li yıllarda bölgenin imara açılması ile ortaya çıkmıştır. Nekropol alanında 1991-1995 yılları arasında aralıklarla kurtarma kazıları devam etmiştir. Değinilen kazılar Balıkesir Kuva-i Milliye Müzesi arkeologları tarafından gerçekleştirilmiştir. 2000 yılında Ege Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Anabilimdalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gürcan Polat tarafından antik kentte ve onun nekropolünde sistematik kazı çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmanın amacı 2001-2012 yılları arasında nekropol alanında gerçekleştirilen sistematik kazılar sonucunda ortaya çıkartılan amphora mezarların değerlendirilmesidir. Bu doğrultuda inhumasyon gömü çeşidinde kullanılan ticari amphoralar üretim yerleri ve kronolojilerine göre sınıflandırılmıştır. Özellikle bebek ve çocuk mezarı olarak kullanılan amphoralar ile bağlantılı olan mezar hediyeleri de tez kapsamında değerlendirilmiştir.

tr_TRTR