Yolaltı Açması

Bu alandaki çalışmalarda, mimari kalıntıların toprak yüzeyinin yaklaşık 20 cm altından başladığı anlaşılmıştır.
Yolaltı Açması Bizans Mezarlığı
Yolaltı Açması Bizans Mezarlığı

Kazı çalışmalarının gerçekleştirildiği bir diğer alan da, Kaletaşı Tepesi’nin hemen batısındaki düzlükte, Çanakkale yolunun kuzeyi ve güneyinde yer almaktadır. Bu alandaki çalışmalarda, mimari kalıntıların toprak yüzeyinin yaklaşık 20 cm altından başladığı anlaşılmıştır.

İlk kültür tabakasını, büyük bölümü tarla sürümü sırasında tahrip olmuş Bizans dönemi tabakası oluşturmaktadır. Özellikle Çanakkale yolunun güneyindeki açmada, bu döneme ait üç mekân ve bunun hemen doğusunda yoğun bir Bizans mezarlığı ortaya çıkarılmıştır. Dar alandaki bu yoğun gömü, ele geçen bu mekânların bir kilise ya da şapele ait müştemilat olabileceğini akla getirmiştir. Yolun güneyinde deniz seviyesinin çok yakın olması nedeniyle daha alt tabakalara inilememiştir.

Yolaltı Açması Genel Görünüm
Yolaltı Açması Genel Görünüm
tr_TRTR