Antandros Yamaç Ev Terra Sigillata Buluntuları

Mükerrem Burcu SEKBAN

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Antandros Yamaç Ev Terra Sigillata Buluntuları Yüksek Lisans Tezi

2007

Antandros kenti, bugünkü Altınoluk beldesi sınırları içinde yer almaktadır. Antandros Kazısındaki sektörlerden birini oluşturan Yamaç Ev, Roma Dönemi’ne aittir ve geniş bir alana yayılmıştır. Ev, mozaik tabanlı odaları ve portikoyu, ayrıca bir hamam kompleksini barındırır. Tez kapsamında, Yamaç Ev’de, 2005 kazı sezonunda bulunan Roma Dönemi seramikleri çalışılmıstır.

Çalışmada değerlendirilen seramikler, eve ait 3 mekanda ele geçmistir. 7. mekan mozaik taban altından, 14. mekan (praefurnium) ve 15. mekan dolgu topraktan ele geçen Roma Dönemi seramikleri form özelliklerine göre 6 bölüm altında gruplandırılmıştır.

Antandros’ta az sayıda terra sigillata ve Afrika Kırmızı Astarlı Seramigi örnekleri bulunmakla birlikte, ağırlıklı olarak Çandarlı ve Phokaia üretimi kırmızı astarlı seramikler göze çarpmaktadır. Kentin, Çandarlı ve Phokaia’ya yakınlığı, bu yoğunlugu oluşturan en büyük faktördür.

Kırmızı astarlı seramiklerin tondosunda sıkça rastlanan baskı bezemeli örnekler Antandros Yamaç Ev’de çok az sayıdadır. Örnekler, çoğunlukla ağız parçalarından olusur. Tam kap ve kaide parçası azdır.

Yamaç Ev Sektöründe, düzgün bir tabakalanma yoktur. Örneklerin tarihlendirilmesi, diğer merkezlerdeki benzerleriyle karşılastırılarak yapılmıstır. Ancak, 7. mekana ait olan ve Geç 3. yüzyıl- Erken 4. yüzyıla tarihlenen mozaik taban altından ele geçen malzemeyi tarihlemeye yardımcı olmuştur. Mozaik altında 4. yüzyıldan daha geçe tarihlenen bir malzeme ele geçmemistir. Tez kapsamında değerlendirilen ve 4.-5. yüzyıla tarihlenen malzemelerin tümü 14. mekan ve 15. mekan dolgu toprağında bulunmuştur.

tr_TRTR