Antandros Urneleri

Kahraman Yağız

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Antandros Urneleri Yüksek Lisans Tezi

2005

“Antandros Urneleri” adı altında yapmış olduğumuz bu çalışma, 2001-2004 yılları arasında Antandros’da ortaya çıkarılan 34 adet urne mezarı kapsamaktadır. Urnelerin formları, kontekstleri ve buluntu durumları göz önüne alınarak 34 urnenin, 18 Arkaik, 1 Klasik ve 15 adet Hellenistik döneme ait olduğu belirlenmiştir.

Buna göre Arkaik dönem Antandros urneleri, amphoralar, khytralar ve hiç bir gruba dahil edilemeyen kaplar olarak, üç başlık altında değerlendirilmiştir. Bunlardan amphora urneler kendi içerisinde boyundan omuza, omuzdan ve karından kulplu olarak üçe ayrılırken, omuzdan kulplu amphoralar da düz dipli ve halka kaideli omuzdan kulplu amphoralar şeklinde iki ayrı grup olarak değerlendirilmiştir. Boyundan kulplu amphoraların İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında, omuzdan kulplu amphoralar ile khytraların ise İ.Ö. 7. yüzyılı sonu ile 6. yüzyılın ilk çeyreği arasında kullanıldıkları görülür.

Klasik döneme ait yalnızca 1 adet urne mezar bulunmuştur. İ.Ö. geç 5. yüzyıla ait bu urne, boyundan kulplu bir amphoradır. Hellenistik dönemde ise sayıları artan kremasyonlar ile birlikte urne sayısı da artmış ve urneler stamnos, khytralar ve herhangi bir gruba dahil edilemeyenler olarak üç başlık altında değerlendirilmiştir. Stamnos urneler erken Hellenistik dönemden İ.Ö. 1. yüzyıla, khytra urneler ise İ.Ö. 2. yüzyılın ortası ile İ.Ö. 1. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmişlerdir.

Yapılan incelemeler sonrasında Antandros urnelerinde standart bir form olmadığı, genellikle geniş ağızlı günlük kullanım kaplarının urne olarak tercih edildikleri görülmektedir.

tr_TRTR