Antandros Korinth Seramikleri

Tülin Serra Somersan

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Antandros Korinth Seramikleri, Yüksek Lisans Tezi

2007

“Antandros Korinth Seramikleri” isimli bu tez, Balıkesir ili, Edremit ilçesinde yer alan, Kaz Dağları’nın eteğinde kurulmuş antik Antandros şehrinde ele geçen Korinth seramiklerini konu edinmiştir. Yunanistan’ın Peloponnessos yarımadasının kuzeyinde yer alan Korinth kentinde M.Ö. 8.yy. ortası – 6.yy.ın sonu arasındaki 200 yıldan uzun bir dönemde üretilen ve tüm Ege dünyasının yanı sıra kolonilere de ihraç edilmiş olan bu seramiklerin karakteristik özelliği, doğru fırınlandıkları koşulda krem renkli hamura sahip olmalarıdır. Çizgisel bezemelerin yanı sıra siyah figür stilindeki bezemeler sevilerek kullanılmıştır. Parfüm şişesi olarak kullanılan aryballos ve alabastron gibi kapların yanı sıra kotyle ve krater gibi pratik kullanım amaçlı kaplar Korinth seramiğinde önemli yer tutar.

Tez içerisinde Korinth seramiğinin kronolojisi, stil gelişimi, kap formları ve gelişimleri, Antandros buluntularının tipolojisi ve tarihlenmesi incelenmiş, son olarak da buluntuların kataloğu sunulmuştur.

Yapılan çalışmada Antandros’a ihraç edilmiş Korinth seramiklerinin çoğunlukla M.Ö. 650-630 yılları arasına tarihlenen Geç Protokorinth evresi ile M.Ö. 620-590 yılları arasına tarihlenen Erken Korinth evresi arasına ait oldukları görülmüştür. Ancak bu evrelerin öncesine ve sonrasına ait örnekler de bulunmaktadır. Söz konusu seramiklerin çoğunlukla Melis Nekropolisi’nden ele geçtiği ve formların da çoğunlukla aryballos, alabastron ve kotyle olduğu dikkati çekmiştir. Bu buluntular Antandros’un Korinth ile ve dolayısıyla dışarıyla olan ilişkileri konusunda bilgi vermektedir.

tr_TRTR