AB SİVİL DÜŞÜN PROGRAMI İLETİŞİM DESTEĞİ

Antandros Derneği Web Sitesi Projesi:

Mevcut web sitemiz www.antandros.org işleyiş yapısı gereği yapılan çalışmaları kolaylıkla güncellememiz için uygun değildi. Web sitemizin güncellenmesi, İngilizce olarak yayınlanabilmesi ve engelsiz erişimin sağlanması için tasarım, yazılım ve yönetimi konularında Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın iletişim desteğinden faydalanmak üzere başvuru yaptık. Başvurumuz kabul edildi. Sivil Düşün Programının (ayni destek) teknik desteği ile bu internet sitemiz güncellendi.

Web Projesi Prezantasyon Görseli

Yeni internet sitemizle Antandros Antik Kenti’nin daha geniş kitlelere duyurulması sağlanacaktır. Antandros Antik Kenti kazı çalışmaları ve faaliyetlerimizin görünürlülüğü artacak, engelli bireylerin siteye ulaşabilmeleri sağlanacak, Kültürel miras alanında çalışan ulusal ve uluslararası STÖ’leri ile ortak ağ kurulabilecektir.

Avrupa Birliği Logosu
Avrupa Birliği Sivil Düşün Logosu
tr_TRTR