Antandros Derneği Balıkesir Kent Konseyinin İlk Genel Kurul Toplantısına Katıldı

Kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinde yönetim ilkelerinin ön planda tutulması amacıyla kurulan Balıkesir Kent Konseyi’nin Seçimli Genel Kurulu gerçekleşti.

26 kasım - kent konseyi ilk genel kurul toplantısına katıldı

Antandros Derneği olarak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından davet edildiğimiz 26 Kasım günü Balıkesir Avlu Kültür ve Kongre merkezinde düzenlenen Balıkesir Kent Konseyi’nin Seçimli Genel Kuruluna derneğimizin yönetim kurulu tarafından görevlendirilen dernek üyemiz Sebile Gülüzar Dışkaya katılım sağladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz başkanlığında toplanan Balıkesir Kent Konseyi, kamu kurumlarından, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından, kamu yararına faaliyet gösteren derneklerden, vakıflardan, sendikalardan, noterlerden, ilçe belediye kent konseylerinden gelen 300 üyenin katılımıyla gerçekleşti. İlk genel kurulda başkanlığa oy birliği ile Mürsel Sabancı seçildi.

Genel kurulda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Bu şehrin kent konseyine çok ihtiyacı var, gündem konularını siz belirleyin, biz uygulayalım” dedi.

 

Sayın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı’ya ve yürütme kurulu üyelerine Antandros Derneği olarak başarılar dileriz.

26 kasım - kent konseyi ilk genel kurul toplantısına katıldı Yürütme Kurulu Listesi

26 kasım - kent konseyi ilk genel kurul toplantısına katıldı toplu fotograf

tr_TRTR