2006 Yılı Kazı Ekibi

Doç. Dr. Gürcan POLAT
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Yasemin POLAT
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi
Firdevs SAYILAN
Sanat Tarihçi - Fotoğraf Sanatçısı
Turhan KAYABEY
Bakanlık Temsilcisi – Balıkesir Müzesi
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil ZARİF
İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği
Kahraman YAĞIZ
Ege Üniversitesi Doktora Öğrencisi
Seçil ÇOKOĞULLU
Ege Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi
Tuncay KÜÇÜK
Ege Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi
Burcu SEKBAN
Ege Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi
Serra SOMERSAN
Ege Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi
Aytekin ÜNEY
Ege Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi
Onur ZUNAL
Ege Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi
Rabia AKTAŞ
Arkeolog
İffet ASIBOSTAN
Arkeolog
Bala YILDIRIM
Arkeolog
Şerife ÇAKAR
Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğrencisi
Çağdaş ÇILDIR
Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğrencisi
Taylan DOĞAN
Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğrencisi
Duygu ŞAHİN
Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğrencisi
Feyzullah ŞAHİN
Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğrencisi
Aslan ÇAKIR
Restoratör
Evren ÇOĞAL
Restoratör
Metin DİRİER
Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Restorasyon Programı
Özlem YAVUZ
Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Restorasyon Programı
Elif ARSLANHAN
İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğrencisi
Vedat KÜRKÇÜOĞLU
İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğrencisi
Kübra GÜR
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğrencisi