2000 Yılı Yüzey Araştırması

Yrd. Doç. Dr. Gürcan POLAT
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Yasemin POLAT
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi
Songül ERDOĞAN
Bakanlık Temsilcisi – Edirne Müzesi
Devrim ERŞEN
Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğrencisi
Tuncay KÜÇÜK
Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğrencisi
Yücel PEHLİVAN
Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğrencisi
Serra SOMERSAN
Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğrencisi
Fatma ŞENOL
Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğrencisi