OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI


09/06/2019
Sayı: 2019/78

Dernekler Kanunu’na istinaden ve Ana Tüzüğümüzün 6.maddesi hükmü gereğince Olağan Genel Kurulumuz; Yönetim Kurulumuzun 08/06/2019 tarihli 34 Sıra No’lu kararıyla 30 Haziran 2019 Pazar günü saat:14:00’da Balıkesir / Edremit Altınoluk Mah. Abdullah Efendi Konağı’nda aşağıdaki Gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurulumuz 14 Temmuz 2019 Pazar günü saat 14:00’da aynı adreste yapılacaktır.

Üyelerimizin belirtilen günde toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Adına
Başkan
Zekiye Gülçin CÖMERT

GÜNDEM


1) Açılış ve yoklama
1) Açılış ve yoklama
2) Saygı duruşu, İstiklal Marşı
3) 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 2 Katip seçimi ile Divan Kurulunun oluşturulması
4) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası
5) Denetim Kurulu Raporunun okunması ve ibrası
6) 2019 ve 2020 Yılları Tahmini Bütçelerinin görüşülmesi ve kabulü
7) Tüzük Değişikliği
8) Yeni çalışma dönemi için Yönetim Kuruluna Asil ve Yedek Üyelerin seçilmesi
9) Yeni çalışma dönemi için Denetim Kuruluna Asil ve Yedek üyelerin seçilmesi
10) Dilek ve Temenniler
11) Kapanış